Publikační činnost

KROMĚŘÍŽ Kolegiátní a farní kostel sv. Mořice

Církevní památky sv. 38
Vydala Historická společnost Starý Velehrad se sídlem
na Velehradě
Rok vydání 2006
Spoluautorství – kompletní fotodokumentace
Formát zobrazení záznamu č. 358034

Výroční zpráva 2003

Vydala Oblastní charita Kroměříž
Rok vydání 2004
Spoluautorství foto, sazba, cover, předtisková příprava.

Skautský almanach 19461996

Vydala Polárka Kroměříž
Rok vydání 1996
Spoluautorství foto, text, sazba, cover.

80. výročí skautingu 1918

Vydalo středisko Mirka Svobody
Rok vydání 1999
Spoluautorství foto a text.

Žeranovice

Vydala obec Žeranovice farníkům a spoluobčanům
Rok vydání 2000
5 fotografií