Grafické práce

  • Zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů, i na projekčních fóliích, náčrtků, návrhů, příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů z databáze na procesory a další grafické práce.
  • Zhotovování technických výkresů, náčrtků a webových stránek.
  • Písmomalířství