Nabídka genealogických služeb

Genealogická práce

 • hledání matričních údajů v digitálních archivech v rámci ČR
 • čtení matričních záznamů

Rodopisná pátrání a schémata

 • rodokmen přímé linie
 • otcovská / mateřská linie
 • rodokmen
  • vývod z předků – jako nejpoužívanější forma zpracování genealogického bádání. Výchozí osoba je tzv. střen a pokračujeme zpět do minulosti. V grafickém zobrazení v podobě stromu je výchozí osoba umístěna v kořenech a předkové se rozvětvují do koruny. Sledujeme-li všechny přímé potomky je vývodem kompletním.
  • rozrod – je nejnáročnější forma zpracování. Postupujeme od předka k potomkům. Pokud má být rozrod kompletní, sledujeme všechny přímé potomky. Rozrod se používal původně pro doložení urozenosti původu.

Zpracování genealogického pátrání

 • výzkumná zpráva o využitých zdrojích
 • přepis záznamů
 • překlad záznamů
 • grafická podoba zvolené formy rodopisného schematu
 • založení rodokmenu na internetovém genealogickém serveru pro sdílení s rodinou
 • uložení rodinných dat na CD/DVD
 • digitalizace rodinných dokumentů a fotografií

Na čem si zakládám

 • přátelské jednání
 • diskrétnost
 • komunikativnost

Zpracování a úprava fotografií pro rodokmen nebo rodovou kroniku (více na fotodoubrava.cz)

 • restaurování starých a poškozených fotografií
 • zhotovení fotografií
  • ze skleněných desek (negativů)
  • z kinofilmů
  • z diapozitivů
  • ze svitkových filmů
  • z plochých filmů (plan-film)

Co to bude stát

 • Vyhledání a rešerše matričního záznamu
  – vyhledání a zpracování matričního záznamu (< 10 ks.) 350 Kč
  – vyhledání a zpracování matričního záznamu (≥ 11 ks.) 300 Kč
  – vyhledání záznamu na matrice či v archivu + administrativní poplatky a cestovné
 • Genealogické výstupy
  – sestavení rodokmenu od 12.000 Kč
  – transliterace písma (text v rozsahu jedné normostrany a více) 3 Kč/slovo
  – převod do formátu gedcom 0 Kč
  – zavedeni rodokmenu do internetové aplikace 400 Kč/hod.

přímá linie, ascendentní linie, descendentní linie, pobočná linie, střen, agnátní příbuzenství, kognátní příbuzenství, stupeň spřízněnosti, vývod, rozrod, rodokmen, agnátní vývod, kognátní vývod

 • Ilustrované rodokmeny
  – konzultace 0 Kč do 1,5 hodiny, dále pak dle dohody od 250 Kč/hod.
  – cena realizace dle rozsahu a náročnosti
  – rámováni podle přání klienta
 • Občanská heraldika
  – od 20.000 Kč (konzultace, návrhy a sestavení včetně blasonu)
  – digitální kresba, znak ve vektorovém formátu, ručně malovaná erbovní listina s kaligrafickým textem na ručně čerpaném papíru.